KOTIZACIJE

  Vrsta kotizacije

Rana prijava
do 1.9.2019.

Kasna prijava
nakon 2.9.2019.

  Članovi društva / specijalisti
250 Eur / 1.875 Kn
300 Eur / 2.250 Kn
  Članovi društva / specijalizanti
200 Eur / 1.500 Kn
250 Eur / 1.875 Kn
  Medicinske sestre i studenti
150 Eur / 1.125 Kn
200 Eur / 1.500 Kn
  Ostali
300 Eur / 2.250 Kn
350 Eur / 2.625 Kn
  Osobe u pratnji
100 Eur / 750 Kn
150 Eur / 1.125 Kn
  Dnevna
100 Eur / 750 Kn
100 Eur / 750 Kn

 

Kotizacija uključuje:

  • Pristup svim službenim i sponzoriranim simpozijima
  • Tiskani materijal
  • Knjigu sažetaka (USB stick)
  • Kongresnu torbu
  • Pauze za kavu, svečanost otvaranja
  • Ručak

KONGRESNA VEČERA

Kongresna večera biti će organizirana u petak 13.11. u dvorani “Panorama” na 17. katu Hotela Westin.
Cijena kongresne večere je 487,50 Kn.

Kongresnu večeru možete rezervirati kroz Obrazac za registraciju (niže)

ONLINE OBRAZAC ZA REGISTRACIJU

Registracija za kongres je zatvorena!